Национално сдружение на общините в Република България

Стартира Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

На фона на множеството раздадени на общините награди през последната година от различни организации без информация за подбора, критериите и прозрачността на избора на наградените, от 10 януари 2017 г. стартира едно истинско европейско съревнование, а именно Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Кандидатури ще се приемат до 11 април 2017 г. 

България е една от първите страни в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). През 2010 г. нашата страна получи акредитация  от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).

Етикетът се присъжда чрез прилагане на разработен от Съвета на Европа инструментариум и методика за оценяване постиженията на общините по прилагането на основните 12 принципа на европейската Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво(ще намерите по-долу на страницата ни). Общините кандидатки се съревновават на благороден принцип на базата на еднакви за всички ясни, измерими и проверими критерии.  Подадените от общините документи се оценяват от независими експерти, които оценяват резултатите на общините по обективни показатели. Решението за присъждане на Етикет се взима от акредитиран от Съвета на Европа орган – Комисията за присъждане на Етикет. Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а членове са представители на централната  и  местна власт, неправителствени организации, национални медии и академични среди.

/images/novini/201701101.jpg

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ.

С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите.

Допълнителна информация за Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и процедура за присъждане на Етикет, очаквайте във втори брой на Информационния бюлетин на НСОРБ за 2017г. До момента в България са проведени 3 процедури, като броя на общините нараства прогресивно.

Носителки на Етикета по Първата процедура от 2011 г. са общините: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище.

Общините, на които е присъден Етикетът  за 2013-2015 г. по Втората процедура, са: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище.

    /images/novini/201701111.JPG  

/images/novini/201701113.JPG

В рамките на Третата по ред процедура у нас през 2015 г. беше присъден  Етикета на общините: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян и Търговищe.

Повече информация за предходините три процедури можете да откриете в страницата на НСОРБ или ТУК

Четвърта процедура:

С Решение от 31 август 2016 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Четвъртата процедура. Тя ще се проведе в периода януари – октомври 2017 г. съгласно приетия план-график:

•Набиране на кандидатури на общините: 10 януари – 11 април 2017 г.;

•Провеждане на анкетно проучване сред гражданите на кандидатстващите общини: 12 април – 14 юли 2017 г.;

•Оценяване на кандидатурите на общините: 17 юли – 18 август 2017 г.;

•Заседание на Комисията за вземане на решение за присъждане: 1 – 13 септември 2017 г.;

•Финално заседание на Комисията за присъждане на Етикета: до 10 октомври 2017 г.;

•Официална церемония по връчване на Етикета на  общините: октомври 2017 г.

 

За контакт:

НСОРБ

г-жа Евгения Немска, e-mail: e.nemska@namrb.org, тел. 02/943 44 67(68)  

МРРБ

г-жа Станислава Атанасова, e-mail: SAtanasova@mrrb.government.bg, тел. 02/ 9405 428

г-жа Марина Петкова, e-mail: MPetkova@mrrb.government.bg , тел. 02/ 9405 538

 

Графикът за провеждане на Четвъртата процедура и всички необходими документи за участие на общините са публикувани на електронните страници на МРРБ,  на Националното сдружение на общините в Република България  и на Портала за децентрализация.

 

ДОКУМЕНТИ:

Методика за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Правила за работа по присъждане на Етикета

Правилник за дейността на Комисията за присъждане на Етикета

Указания за кандидатстване на общините за Етикет

Образци към указанията за кандидатстване на общините - необходими документи за кандидатстване

Еталон за самооценка (бенчмарк) за Етикета за иновации и добро управление - необходим документ за кандидатстване