Национално сдружение на общините в Република България

Предизвикана среща на Управителния съвет на НСОРБ с ръководството на МРРБ и ББР по Националната програма за саниране

На 24 февруари 2017 г. в спешен порядък беше организирана и проведена среща на между ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националното сдружение на общините и на Българската банка за развитие по актуални въпроси относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Прочети още...

Общинско послание към политическите сили и кандидатите да ни представляват в 44-то народно събрание

Делегатите на XXX-тото Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България приеха Общинско послание към политическите сили и кандидатите да ни представляват в 44-то народно събрание.

Прочети още...

Възможност за участие в международен проект

По партньорски проект на НСОРБ набираме кандидатури от общински служители или изборни лица, които да вземат участие в обучение за разработване на младежки инициативи. Обучението ще се проведе в периода 4-7 април 2017 г. в град Ново Место, Словения. Разходите по обучението се поемат от проекта. Изискванията към кандидатите са да са на възраст до 35 години и да владеят отлично писмено и говоримо английски език.

Прочети още...

НСОРБ търси представител в междуведомствена работна група към МРРБ

НСОРБ търси представител в междуведомствена работна група към МРРБ за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Прочети още...

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 23 февруари 2017 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение № 7 / Протокол № 11 от 22.11.2016 г., Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 23 февруари 2017 г. (четвъртък).

Прочети още...