Национално сдружение на общините в Република България

 

Адрес: София 1111, ул. „Голаш“ № 23

Телефони: 02/ 943 44 67, 943 44 68

Факс: 943 44 31

е-mail: training@namrb.org

Мениджър проекти и обучения: Мария Яровая

Карта до ЦОМВ