Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите всички броеве на Електронния бюлетин на НСОРБ, издадени Наръчници и справочници, както и електронен вариант на вестник "Българска община".