Национално сдружение на общините в Република България

Архив за 2011г.

Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност:

Становище на НСОРБ по проект на Закон за управление на отпадъците, депозиран от НСОРБ през 2011 г. 

Промени в Закона за администрацията 2011 г. (представени в Съвета по децентрализация):

Промени в Закона за пътищата 2011 г.:

Промени в Закона за общинските бюджети 2011 г. 

Промени в закона за управление на етажната собственост 2011 г.

Промени в Закона за общинската собственост