Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите информация, относно партньорите на НСОРБ.