Национално сдружение на общините в Република България

За контакти

 

 

 

Адрес:

София 1111, ул. Голаш №23

Телефон 02/  9434467, 9434468

Факс: 9434431

Е-mail: activ@namrb.org 

 

Управител: Силвия Георгиева