Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите информация относно Мисията и дейността на дъщерното дружество на НСОРБ, проектите върху, които работят, проведени и настоящи събития на НСОРБ Актив ЕООД, както и възможностите, които предоставят за бизнеса.