Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите информация относно Българските местни власти в ЕС, Препоръки на смесения Консултативен комитет между България и Комитета на регионите, Основна информация за ЕС, Договор за присъединяване,Членство в международни орагнизации и информация за програмата за побратимяване, както и списък на побратимени общини.