Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите информация, относно Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, предварителни обявления, процедури за обществени поръчки, становища на АОП, както и архив на проведените поръчки.