Национално сдружение на общините в Република България

 

 

Структурни звена

Име и фамилия

 

ЗВЕНО КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

1.     

Административен сътрудник

Аделина Кокенова

 

І НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО”

2.     

Заместник изпълнителен директор

Емил Савов

 

ЕКИП „ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ”

3.     

Ръководител екип

Веселка Иванова

4.     

Парламентарен секретар 

Благой Станчев

5.     

Юрисконсулт

Десислава Стойкова

6.     

Експерт “Европейски проекти”

Симеон Петков

7.     

Експерт  Електронно управление

Венцеслав Кожухаров

8.     

Експерт „Международно сътрудничество”

Диана Кънева

9.     

Експерт „Международно сътрудничество”

 

10.   

Експерт „Информационно- издателска дейност

Матилда Бахнева

11.   

Координатор „Връзки с централните власти”

Евгения Немска

 

ЕКИП “ОБЩИНСКИ УСЛУГИ И ФИНАНСИ”

12.   

Ръководител екип

Даниела Ушатова

13.   

Експерт “Местни финанси”

Нели Стайкова

14

Експерт ”Местни бюджети”

Юлия Иванова

15.   

Юрисконсулт

Пламен Петров

16.   

Координатор База данни

Петя Петкова

 

„ОБЩИНСКИ РЕСУРСНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

17.   

Ръководител екип

Полина Косева

18.   

Експерт “Европейски фондове”

Венелин Велчев

19.   

Експерт ”Финансови казуси”

Васил Найденов

20.   

Експерт ”Правно- нормативни казуси”/ Юрисконсулт

Павлина Гатева

21.   

Технически сътрудник

Ренета Милушева

 

ІІ НАПРАВЛЕНИЕ „ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

22.   

Заместник изпълнителен директор

Теодора Дачева

 

ЕКИП “АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”

23.   

Ръководител екип

Марияна Николова

24.   

Главен счетоводител

Маруся Ганкова

25.   

Експерт „Финансово управление и счетоводство”

Симона Кирилова

26.   

Експерт „Членски състав”

Юлияна Колева

27.   

Офис мениджър

Маринела Петрова

28.   

Технически сътрудник

Виктор Георгиев

29.   

Шофьор –адм. сътрудник, куриер

Румен Райчев

 

ЕКИП “ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ”

30.   

Мениджър „Проекти и обучение”

Мария Яровая

 

“ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ”

31.   

Мениджър екип обучителна база

Красимир Костов