Национално сдружение на общините в Република България

Актуални документи

Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и Национално сдружение на общините в Република България 2017-2018

Меморандум за сътрудничество между Конфедерация на незвисимите синдикати в България и Национално сдружение на общините в Република България

Програма за дейността на НСОРБ през 2016 г.

Споразумение за сътрудничество между с 43-то Народно събрание в Република България и Национално сдружение на общините в Република България

Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и Национално сдружение на общините в Република България 2014-2016

"Програма (Пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2014-2015 г.", приета от Съвета по децентрализация на държавното управление на 17.12.2013 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2015 година

Класификация на предоставяните от НСОРБ услуги

Стратегически план на НСОРБ за 2014 - 2020 г.

Устав на НСОРБ

Правилник за устройството и дейността на НСОРБ

Правомощия на НСОРБ

Правила за изпълнение на дейностите по представителство от Националното сдружение на общините в Република България

Правилника за устройството и дейността на фонд "Общинска солидарност"

 

Архив:

Споразумение за сътрудничество с Министерски съвет 2013-2017 г.

Споразумение за сътрудничество с Министерство на вътрешните работи

Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ за 2012-2013 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2014 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2013 г.

Споразумение за сътрудничество с Министерски съвет 2009-2013 г.

Стратегически план на НСОРБ 2006-2013

Програма за дейността на НСОРБ за 2012 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2011 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2010 г.

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Програма за дейността на НСОРБ за 2009 г.

Програма за дейността на НСОРБ за 2008 г.

Стратегия за финансова устойчивост на НСОРБ 2004-2010

Законодателни приоритети на НСОРБ за периода 2009 - 2011 г.

Стратегия за децентрализация

Програма за за изпълнение на Стратегия за децентрализация 2006 - 2009 г.

 

Програми и стратегии: 

Споразумение за сътрудничество с Министерски съвет 2005-2009 г.

Споразумение между НАП и НСОРБ за взаимодействие при администриране на местни данъци и такси

Споразумение за сътрудничество между НСОРБ и МВР

Годишен финансов отчет на НСОРБ за 2005г.

Годишен финансов отчет на НСОРБ за 2006г.